VD har ordet

VD har ordet

Hej! Från den 1 juni är jag ny VD hos Rabbalshede Kraft. Det är en spännande bransch och jag känner mig både stolt och ödmjuk över att jag fått styrelsens förtroende att leda och utveckla bolaget framåt.

Det är en intressant marknad vi rör oss i med många utmaningar men även möjligheter. Rabbalshede Kraft har arbetat hårt med att hantera fallande el- och certifikat-priser samtidigt som de bygger nya projekt och utvecklar sin serviceverksamhet. Tillsammans med alla duktiga och kompetenta medarbetare samt med stöd från våra ägare ska vi ta tillvara på tillfällen i marknaden.

Det är med stort engagemang jag ser fram emot att den resa som både bransch och bolag står inför.

Jag har en bakgrund från EnergiMidt där jag innehaft flera positioner, så som CFO och vd. EnergiMidt, som idag är fusionerat, hade 240 000 kunder i centrala Jylland. EnergiMidt bestod av fyra affärsområden; el- och värmefördelning, fiber och bredband, vind- och solkraftverk för produktion av el samt energieffektivitet och energihandel

Innan EnergiMidt arbetade jag bland annat som ekonomichef hos Ericsson Diax och som revisor hos BDO.

Mads Miltersen, 
VD