Legal struktur

Rabbalshede Kraft AB (publ), organisationsnummer 556681-4652, registrerades vid Bolagsverket i Sverige den 2 juni 2005. Bolaget är publikt (publ) samt anslutet till Euroclear Sweden AB.