Affärsidé, vision och mål

Vision

  • Visionen är att vara en ledande aktör inom utveckling av förnybar energi i Norden. 

Affärsidé

  • Att projektera och etablera landbaserade vindparker i Sverige
    -för försäljning av förnybar energi
    -för försäljning av vindparker

  • Att erbjuda servicetjänster inom drift och förvaltning samt att på uppdrag upphandla och leda byggnation av vindparker

 

Mål

Det övergripande målet är att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare genom effektiv produktion av förnybar el och samtidigt behålla en stark balansräkning och leverera långsiktiga resultat till bolagets aktieägare.

Värdetillväxt skapas genom försäljning av den egna elproduktionen samt genom avyttring då vinsten på det investerade kapitalet realiseras.