Om oss

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker för försäljning av elenergi och för försäljning av hela vindparker eller enskilda vindkraftverk. Bolaget erbjuder också servicetjänster inom drift och förvaltning samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. Den producerade elenergin från egna vindparker säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool.

Visionen är att vara en ledande aktör inom utveckling av förnybar energi i Norden. Rabbalshede Kraft är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

Bolaget är publikt och lämnar, precis som ett börsnoterat bolag, ekonomiska rapporter varje kvartal för att marknaden ska kunna följa bolagets utveckling.