Medarbetare

CEO

IR och Finansiering

Mads Miltersen
VD
Tfn: 0525-197 00

Britta Ersman
Finans- och IR-chef
Tfn: 0525-197 18

 


Försäljning

Business Controll

  

Wenche Gullaksen
Sales Manager
Tfn: 0705-59 99 94 

  

Dick Foberg
Business Controller
Tfn: 070-885 00 20

  

Ekonomi

Fredrik Samuelsson
Ekonomichef 
Tfn: 0525-197 00
Anita Johansson
Redovisningsansvarig
Tfn: 0525-197 31
Kristina Pettersson
Redovisningsansvarig
Tfn: 0525-197 33

Jessika Carlsson
Redovisningsansvarig
Tfn: 0525-197 32
Åsa Tapper
Redovisningsansvarig
Tfn: 076-144 20 68
Elisabeth Moberg
Reception
Tfn: 0525-197 00

 

 

Albertina Karlsson
Redovisningsassistent
Tfn: 070-277 22 79

    

Drift och Underhåll

Lars Jacobsson
Drift- och Underhållsansvarig
Tfn: 0525-197 14

Björn Johansson
Teknisk Förvaltare 
Tfn: 0703-044 405

Magnus Bryntesson
Drift- och Underhållstekniker 
Tfn: 0722-304 802


Emil Gustafsson
Drift- och Underhållstekniker 
Tfn: 0703-511 142

Robert Eklund
Drift- och Underhållstekniker
Tfn: 0722-304 712

Fredrik Bernhardsson
Drift- och Underhållstekniker 
Tfn: 0703-744 480


Björn Carlsson
Drift- och Underhållstekniker
Tfn: 0722-163 345

Frank Mattsson
Drift- och Underhållstekniker 
Tfn: 0525-197 72

Lars-Henrik Hansson
Elanläggningsansvarig 
Tfn: 0525-197 71 

Jörgen Karlsson
Teknisk Support Drift och Underhåll
Tfn: 0525-197 73

Karolina Tisell
HSEQ-Koordinator
Tfn: 0525-197 41
Mikael Johansson
Drift- och underhållsplanerare
Tfn: 0525-197 62

Jimmy Bengtsson
Driftanalytiker
Tfn: 0702-39 05 46

Affärs- och projektutveckling

Peter Bjelkengren
Inköpsansvarig
Tfn: 0525-197 17
Martin Pettersen
Affärsutvecklingschef
Tfn: 0707-560 910    
Johan Ehrlin
Ansvarig Projektutveckling
Tfn: 0525-197 44
Hans Svensson
Bygg- och Anläggningsansvarig 
Tfn: 0525-197 61
Eva Ahlström
Projektör 
Tfn: 0525-197 45
Gunnar Olofsson
Vindkraftsamordnare i Lillhärdal 
Tfn: 0525-197 48