Intresseanmälan för markägare

Rabbalshede Kraft önskar komma i kontakt med markägare intresserade av att arrendera ut mark i goda vindlägen för drift av vindkraftverk. Anmälan görs enklast via mail info@rabbalshedekraft.se.

Vi behöver information om din fastighets geografiska läge och storlek. Bifoga också gärna fastighetsbeteckning och en karta.

Någon från oss hör av sig när vi fått din anmälan!