Produktionen för augusti 2018 uppgick till 45,6 GWh

2018-09-07

Totalt producerade bolagets vindparker 45,6 GWh elenergi under augusti månad, varav 32,2 GWh från egna och 13,4 GWh från samägda parker. Produktionen har legat i linje med förväntan och tillgängligheten har varit över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 186 vindkraftverk (450 MW) varav 101 vindkraftverk (272 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (178 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 186 vindkraftverken motsvarar ca. 1 243 GWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18 | E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se