Produktionen för juli 2018 uppgick till 24,1 GWh

2018-08-08

Totalt producerade bolagets vindparker 24,1 GWh elenergi under juli månad, varav 16,7 GWh från egna och 7,4 GWh från samägda parker. Produktionen ligger runt 30 procent under förväntan. Tillgängligheten har legat över 97 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 186 vindkraftverk (450 MW) varav 101 vindkraftverk (272 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (178 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 186 vindkraftverken motsvarar ca. 1 243 GWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18 | E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

PDF press release