Produktionen för juni 2018 uppgick till 44,8 GWh

2018-07-05

Totalt producerade bolagets vindparker 44,8 GWh elenergi under juni månad, varav 32,0 GWh från egna och 12,8 GWh från samägda parker. Produktionen ligger närmare 30 procent över förväntan. Tillgängligheten har legat över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 186 vindkraftverk (450 MW) varav 101 vindkraftverk (272 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (178 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 186 vindkraftverken motsvarar ca. 1 243 GWh per år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

PDF pressmeddelande