Produktionen för maj 2018 uppgick till 36,1 GWh

2018-06-11

Totalt producerade bolagets vindparker 36,1 GWh elenergi under maj månad, varav 25,4 GWh från egna och 10,7 GWh från samägda parker. Produktionen ligger närmare 20 procent under förväntan. Tillgängligheten har legat över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 186 vindkraftverk (450 MW) varav 101 vindkraftverk (272 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (178 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 186 vindkraftverken motsvarar ca. 1 243 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

pressmeddelande PDF