Rabbalshede Kraft förvärvar driftsatta Vindkraftverk

2018-05-16

Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat tre vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara.

Verken är av modell Vestas V90, 2 MW, och driftsatta 2011 och 2012.

”Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet.” Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

”Rabbalshede Kraft kommer att ansvara för driften av de nya investeringarna, vi ser även möjligheter att växa vår serviceverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utvidgar vi ytterligare vår kompetens och vårt geografiska område.” Lars Jacobsson, Operativ Chef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0) 525-197 18, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Pressmeddelande pdf