Produktionen för april 2018 uppgick till 58,1 GWh

2018-05-08

Totalt producerade bolagets vindparker 58,1 GWh elenergi under april månad, varav 39,6 GWh från egna och 18,5 GWh från samägda parker. Produktionen ligger runt 5 procent över förväntan. Tillgängligheten har legat över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 178 vindkraftverk (449 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (183 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 178 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 18, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se