Rabbalshede Kraft förvärvar nya projekt

2018-04-11

Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat två vindkraftprojekt, Gärdshyttan och Lönhult.

- Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd, beläget i Askersunds kommun, Örebro län.

- Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd i Aneby kommun, Jönköpings län. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft.

”Projekten har mycket goda förutsättningar och bedöms av Rabbalshede Kraft som attraktiva förvärv som passar in i bolagets nya strategi.” Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

Vi arbetar nu vidare för att kunna påbörja byggnation av dessa vindparker. Projektarbetet för Gärdshyttan har påbörjats medan Lönhult inväntar laga kraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0)525-197 00, E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Pressmeddelande PDF