Rabbalshede Kraft publicerar årsredovisningen för 2017

2018-04-04

Rabbalshede Kraft publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.rabbalshedekraft.se   

Den inbundna versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de så önskar. Årsredovisningen kan beställas via e-post info@rabbalshedekraft.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se