Produktionen för januari 2018 uppgick till 66,2 GWh

2018-02-09

Totalt producerade bolagets vindparker 66,2 GWh elenergi under januari månad, varav 46,6 GWh från egna och 19,6 GWh från samägda parker. Produktionen ligger drygt 15 procent under förväntan på grund av lägre medelvindar än normalt. Tillgängligheten har legat runt 98 procent. 

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk (438 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 77 verk (172 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Pressmeddelande PDF