Produktionen för 2017 uppgick till 514 GWh

2018-01-11

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 514 GWh elenergi under 2017. Produktionen för december månad uppgick till 52,5 GWh, cirka 14 procent under förväntan. 

Produktionen för året ligger i linje med förväntad produktion. Tillgängligheten under december månad har legat på drygt 98 procent. Totalt över året har bolaget hållit en tillgänglighet på över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Per 31 december 2017 förvaltar Rabbalshede Kraft 170 vindkraftverk (438 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) är i egen och samägd regi och 77 verk (172 MW) ägs av partners. Produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1200 GWh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Pressmeddelande PDF