Rabbalshede Kraft anställer Försäljningschef

2017-11-21

Rabbalshede Kraft har anställt Wenche Gullaksen som Försäljningschef.

Som Försäljningschef kommer Wenche att ansvara för bolagets försäljning över alla områden, inbegripet elhandelskontrakt för såväl producent som konsument, serviceavtal samt projekt. Wenche har jobbat i elmarknaden med både konsumtion och produktion i sju år, bland annat hos Danske Commodities och Energiförsäljning Sverige.

”Vi är mycket glada över att välkomna Wenche till Rabbalshede Kraft, anställningen är ett led i att stärka bolagets arbete ut mot kund samt ett led i bolagets nya strategi som innebär stort tillväxtfokus.” Mads Miltersen, vd Rabbalshede Kraft.

Wenche Gullaksen tillträdde sin tjänst den 20 november och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Pressmeddelande PDF