Produktionen för oktober 2017 uppgick till 63,7 GWh

2017-11-06

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 63,7 GWh elenergi under oktober månad, drygt 24 procent över förväntad produktion. Tillgängligheten har legat närmare 98 procent. 

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk (438 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 77 verk (172 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år. 

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se