Produktionen för juni 2017 uppgick till 40,5 GWh

2017-07-05

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 40,5 GWh elenergi under juni månad, cirka 65 procent över förväntad produktion. Tillgängligheten har legat över 98 procent. 

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 141 vindkraftverk (341 MW) varav 71 vindkraftverk (190 MW) i egen regi och 70 verk (151 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för
de 141 vindkraftverken motsvarar drygt 900 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

Pressmeddelande PDF