Produktionen för april 2017 uppgick till 42 GWh

2017-05-09

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 42 GWh elenergi under april månad, cirka tio procent över förväntad produktion. Tillgängligheten har legat på 98,9 procent. 

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 141 vindkraftverk (341 MW) varav 71 vindkraftverk (190 MW) i egen regi och 70 verk (151 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 141 vindkraftverken motsvarar drygt 900 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Produktion april 2017