Kalender

26 apr
Årsstämma för verksamhetsåret 2017
17 maj
Delårsrapport januari-mars 2018
23 aug
Delårsrapport januari-juni 2018
22 nov
Delårsrapport januari-september 2018
28 feb
Bokslutskommuniké för 2018