Största aktieägarna

Aktieägarlistan per 2017-04-30. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes/sambo, syskon eller släkt i rakt upp- eller nedstigande led samt juridisk person där personen har ett bestämmande inflytande.

Antalet aktier i bolaget uppgår totalt till 160 108 636 st.

Namn  

Antal

A-aktier

 

    

Antal

B-aktier

 

    

Innehav

(%)

 

      

Röster

(%)

 

Manor Group 347 500
72 683 334 45,61 45,04
Greystone - 33 264 705 20,78 19,67
Ernst Rosén Invest AB inkl. familjen Rosén   345 000 16 029 882 10,23   11,52
Thorén Jönsson familjen   307 500 5 329 325 3,52   4,97
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola   5 000 000        3,12     2,98
Nordea Investment Funds 4 680 471 2,92 2,77
SEB Investment Management 3 185 730 1,99 1,88
SEB Life International Assurance   3 114 540 1,95   1,84
Tibia Konsult AB   2 930 000       1,83     1,73
Trogen, Karl-Erling med familj och bolag
1 440 517 0,90 0,85