Investor relations

Här finner ni Rabbalshede Krafts finansiella rapporter, pressmeddelanden, bolagsstyrning, prenumeration, kalendarium samt kontaktuppgifter.

Rabbalshede Kraft AB:s externa redovisningsmaterial och övrig extern information ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Informationen ska hålla god kvalitet och tas fram på ett kostnadseffektivt sätt. Informationen ska vara lättförståelig för mottagaren och skall i övrigt möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver.

Söker ni ytterligare information är ni välkomna att skicka ett mail till info@rabbalshedekraft.se

 

ISO 9001 och 14001 certifierade
 

 

IR- och Presskontakt

För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar IR- och Finans-chef.

Britta Ersman 
Tfn: 0525-197 18, 0702-79 79 43
britta.ersman@rabbalshedekraft.se