Investera i en nyckelfärdig vindkraftsanläggning

Rabbalshede Kraft är en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Bolaget projekterar och säljer nyckelfärdiga vindkraftverk och vindparker i goda vindlägen.

Rabbalshede Kraft är en oberoende vindkraftsaktör på den svenska marknaden med lång erfarenhet. Bolaget förvaltar vindparker med en produktionskapacitet om 900 GWh och samarbetar med ett flertal vindkraftsleverantörer. 

Teknikrelaterade frågor är resurskrävande och kräver både kunskap och erfarenhet för att kunna lösas på ett effektivt sätt. Vi har implementerat industriella processer i verksamhetens alla led, från förprojektering till byggnation och drift av vindparker. Detta gör oss till en kompetent och pålitlig partner.

För svenska och internationella investerare innebär vindkraftsproduktion bättre avkastning och mindre risk än vissa andra investeringar. Därför står investmentbolag, energi- och infrastrukturfonder, pensionsfonder och försäkringsbolag för en stor del av investeringarna i vindkraft i Norden.

Kontakta oss för mer information

Mads Miltersen, VD

Tfn: 0525-197 00
mads.miltersen@rabbalshedekraft.se 

Peter Bjelkengren

Tfn: 0525-197 17
peter.bjelkengren@rabbalshedekraft.se