Investera i vindkraftsprojekt

Rabbalshede Kraft erbjuder kvalitativa vindkraftsprojekt som är väl utformade avseende tillstånd, vindmätning och markavtal. Projekten genomsyras av kvalitet då alla processer baseras på erfarenheter och etablerade kvalitetsledningssystem. Genom att förvärva ett vindkraftsprojekt från Rabbalshede Kraft ges möjligheten att utveckla projektet enligt era egna preferenser, samtidigt som ni kan känna er trygga med ett kvalitativt förarbete. 

Vi upphandlar och leder byggnation av enskilda vindkraftverk och vindparker åt kunder. 

För svenska och internationella investerare innebär vindkraftsproduktion mindre risk och bättre avkastning än många andra alternativ. Investmentbolag, energi- och infrastrukturfonder, pensionsfonder och försäkringsbolag står för närvarande för en stor del av investeringarna i vindkraft i Sverige och Norden.

För mer information, kontakta

Martin Pettersen
Business Developer Manager
Tfn: 0707-560 910