Rabbalshede Kraft producerar förnybar elenergi

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker för driftsättning i egen regi eller för försäljning. Bolaget erbjuder operativa tjänster samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. 

Den producerade elenergin från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. 

ISO Certifiering
Rabbalshede Kraft är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vindparker

 • Lyrestad

  Vindparken omfattar 22 vindkraftverk av modell Vestas V126-3,45 MW med en produktionskapacitet om 234 GWh. 

  Parken invigs 1 oktober 2017, se mer information nedan. Välkomna!

 • Årjäng Nordväst

  Vindparken omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Årjäng Sydväst

  Vindparken omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Skaveröd/Gurseröd

  Vindparken omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Dingle-Skogen

  Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon, Rabbalshede Kraft äger 12 verk.

 • Töftedalsfjället

  Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun består av 21 vindkraftverk á SIEMENS 2,3 MW varav Rabbalshede Kraft äger 10 verk.

 • Brattön

  Vindpark Brattön i Munkedals kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

 • Kil

  Vindpark Kil i Tanums kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2 MW av modell Enercon E82.

 • Hud

  Vindpark Hud i Tanums kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

 • Bliekevare

  Rabbalshede Kraft förvaltar 18 vindkraftverk i vindpark Bliekevare för Power Wind Partners, Dorotea kommun samt Kvarkenvinden. 

 • Kulltorp

  Rabbalshede Kraft förvaltar fyra vindkraftverk i vindpark Kulltorp för Gnosjö Energi. 

 • Braehus

  Rabbalshede Kraft förvaltar fem vindkraftverk i vindpark Braehus för Power Wind Partners.

 • Lyse

  Rabbalshede Kraft förvaltar två vindkraftverk åt LEVA i Lysekil med en produktionskapacitet om 17 GWh.

 • Säliträdberget

  Rabbalshede Kraft förvaltar åtta vindkraftverk i vindpark Säliträdberget för Power Wind Partners.

 • Hällevadsholm

  Rabbalshede Kraft förvaltar ett vindkraftverk i Hällevadsholm åt Mölndal Energi

 • Dingle-Skogen

  Rabbalshede Kraft förvaltar 12 vindkraftverk som ägs av bolaget samt två vindkraftverk som ägs av Göteborgs stift i vindpark Dingle-Skogen

 • Hedbodberget

  Rabbalshede Kraft förvaltar fem vindkraftverk i vindpark Hedbodberget för Power Wind Partners

 • Töftedalsfjället

  Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Töftedalsfjället om 21 vindkraftverk, varav tio ägs av bolaget och elva av externa partners. Produktionskapaciteten för hela vindparken uppgår till 129 GWh.

 • Tyft

  Rabbalshede Kraft förvaltar ett vindkraftverk på Tyft för Tanums kommun. 

 • Rödbergsfjället

  Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Rödbergsfjället om åtta vindkraftverk för Power Wind Partners. 

 • Granberg

  Rabbalshede Kraft förvaltar vindpark Granberg om fem vindkraftverk för Power Wind Partners.