Rabbalshede Kraft - Vi gillar all vind

Vi gör el av friska vindar

Rabbalshede Kraft producerar förnybar el. Bolaget projekterar och etablerar landbaserade vindparker i Sverige. Projektportföljen omfattar vindparker med potential att producera 3 TWh el per år.

Produktion och försäljning av förnybar el, byggnation av nya vindparker tillsammans med en omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt.
Vår vision är att vara en ledande elproducent inom vind i Sverige.

ISO Certifiering
Rabbalshede Kraft är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vindparker

 • Årjäng Nordväst

  Vindparken omfattar 9 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Årjäng Sydväst

  Vindparken omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Skaveröd/Gurseröd

  Vindparken omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Dingle-Skogen

  Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon, Rabbalshede Kraft äger 12 verk.

 • Töftedalsfjället

  Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun består av 21 vindkraftverk á SIEMENS 2,3 MW varav Rabbalshede Kraft äger 10 verk.

 • Brattön

  Vindpark Brattön i Munkedals kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

 • Kil

  Vindpark Kil i Tanums kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2 MW av modell Enercon E82.

 • Hud

  Vindpark Hud i Tanums kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).