Vi gör el av friska vindar

Rabbalshede Kraft producerar förnybar el. Vi projekterar och etablerar landbaserade vindparker för försäljning av elenergi och för försäljning av hela vindparker eller enskilda vindkraftverk.

Bolaget erbjuder servicetjänster inom drift och förvaltning samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. Vår vision är att vara en ledande aktör inom utveckling av förnybar energi inom Norden.

ISO Certifiering
Rabbalshede Kraft är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vindparker

 • Lyrestad

  Vindparken omfattar 22 vindkraftverk av modell Vestas V126-3,45 MW med en produktionskapacitet om 234 GWh

 • Årjäng Nordväst

  Vindparken omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Årjäng Sydväst

  Vindparken omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Skaveröd/Gurseröd

  Vindparken omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Dingle-Skogen

  Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon, Rabbalshede Kraft äger 12 verk.

 • Töftedalsfjället

  Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun består av 21 vindkraftverk á SIEMENS 2,3 MW varav Rabbalshede Kraft äger 10 verk.

 • Brattön

  Vindpark Brattön i Munkedals kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

 • Kil

  Vindpark Kil i Tanums kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2 MW av modell Enercon E82.

 • Hud

  Vindpark Hud i Tanums kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).