Med kraft från vinden

Rabbalshede Kraft projekterar och etablerar landbaserade vindparker för driftsättning i egen regi eller till försäljning. Bolaget erbjuder operativa tjänster samt på uppdrag upphandlar och leder byggnation av vindparker. 

Den producerade elenergin från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. 

ISO Certifiering
Rabbalshede Kraft är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vindparker

 • Lyrestad

  Vindparken omfattar 22 vindkraftverk av modell Vestas V126-3,45 MW med en produktionskapacitet om 234 GWh

 • Årjäng Nordväst

  Vindparken omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Årjäng Sydväst

  Vindparken omfattar 13 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Skaveröd/Gurseröd

  Vindparken omfattar 11 vindkraftverk av modell Vestas V112-3MW.

 • Dingle-Skogen

  Vindparken omfattar 14 vindkraftverk á 2,3 MW av modell Enercon, Rabbalshede Kraft äger 12 verk.

 • Töftedalsfjället

  Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun består av 21 vindkraftverk á SIEMENS 2,3 MW varav Rabbalshede Kraft äger 10 verk.

 • Brattön

  Vindpark Brattön i Munkedals kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).

 • Kil

  Vindpark Kil i Tanums kommun omfattar fyra vindkraftverk á 2 MW av modell Enercon E82.

 • Hud

  Vindpark Hud i Tanums kommun omfattar sex vindkraftverk á 2,5 MW av modell Nordex (N90).